Ledare: Epic vinner deras tillfälliga besöksförbud som ger domstolarna de nya centrala planerarna

Spänn in och sätt dig ner, för det är dags för en lektion i frihet. Detta har blivit en nödvändighet för att avhjälpa en pågående missuppfattning som fortsätter att genomsyra vår kommentarsektion från våra mer högljudda kritiker. Dessa kritiker har i min täckning av Apple / Epic-stämningen påstått att jag har försvarat Apple mot Epic. Genom att göra det har jag avslöjat en del otrevlig karaktär till min karaktär.

Medan den sista punkten i deras argument är så skrattret, är det inte värt att kommentera annat än att håna, den tidigare delen är det som kräver förtydligande. För oss till vår lektion i frihet. För många år sedan, så länge sedan att jag inte längre kommer ihåg den person som uttalade detta historiska koncept, förklarade en person att frihetens försvarare kommer att uppmanas att försvara de mest allvarliga och motbjudande medlemmarna i samhället. Inte för att de har någon kärlek till dem, utan för att när frihets fiender vill ta bort rättigheter kommer för nämnda rättigheter, kommer de att komma åt dem genom att attackera en enhet som alla hatar.

Jag har ingen kärlek till Apple. Privat har jag spottat dem och de som stöder dem upprepade gånger. De har en stängd plattform som inte tillåter kreativitet att frodas. Vidare gör de ingenting för att reglera mot bytesboxar och mikrotransaktioner trots att de är uppenbart spelande. Istället är de mycket nöjda med att luta sig tillbaka och dra nytta av företag som utnyttjar sina användare. Enligt min åsikt är de inte på något sätt ett bra företag, de är inte på något sätt ett konsumentföretag.

Varför har min täckning gynnat dem så mycket? Den enkla anledningen är principen.

Om Epic lyckas kommer det att göra domstolarna till centrala planerare. Planerare som kan tvinga dig att göra affärer med vilken person eller enhet som helst - oavsett hur mycket du inte gillar dem - av intresse för större nytta. Få av våra läsare stöder Antifa; om inte för hatläsarna och accelerationisterna skulle siffran vara noll.

Föreställ dig nu att domstolar som ålägger företag måste fortsätta att associera med Antifa direkt eller företag som öppet och ekonomiskt stöder dem. Ingen skulle önska en sådan obligatorisk interaktion. Inte företag som skulle se det som ett angrepp mot sin vinstpotential eller konsumenter som skulle tvingas stödja enheter som de annars hatar.

Tänk dig att Raging Golden Eagle eller någon av comicsgate-skaparna fick veta att de var tvungna att lägga sitt innehåll på plattformar som öppet arbetar för att förstöra allt de står för. Det är inte heller hyperbole. Under början av 1900-talet hade USA så kallade anti-orättvisa konkurrenslagar. För att kloka ekonomer och historiker kallas de bara konkurrenslagar.

Enligt dessa lagar var prisfastställande standard, försäljningen förbjuden, och om du försökte bryta ur paketet, stämdes du och åtalades för att ha utfört handlingar av "illojal konkurrens." Om dessa lagar skulle återvända skulle comicsgate i hög grad tvingas sätta sina produkter på varje butiksfront, så att de inte skulle ge någon en orättvis fördel över en annan. Det skulle inte finnas någon förhandling om prissättning, som skulle fixas av branschen. Slutligen skulle domstolarna åter fungera som de centrala planerarna för "det större goda."

Utanför att skydda och genomdriva avtal och rättigheter har domstolarna inget företag som försöker genomdriva det som är i "det större goda" i denna mening. Främst för att det större goda vanligtvis används för att rättfärdiga stagnation snarare än vad som faktiskt är i det större. Inblandning i marknaden ger aldrig nytta eller större nytta. Det främjar stagnation som oundvikligen övergår till ekonomisk röta som genomsyrar elände i hela samhället.

Medan jag inte skulle säga att jag gillar Apple, medan jag inte stöder dem som ett företag eller deras praxis, är tanken att domstolarna kan mandat i intresset för det större goda Apple gör affärer med Epic en travesti. En sådan handling kränker rätten till förening, äganderätt, strävan efter lycka, frihet och nästan hela gambiten av relaterade begrepp och rättigheter. Det förnekar individen rätten till autonomi eftersom det annars kan skada dem som har ställt sig i en position som inte är fördelaktig för dem.

Vår sanna konservativa / klassiska liberala läsekrets behöver inte få veta detta. De förstår väl vad som står på spel, men för centristerna, den måttliga och den genomsnittliga läsaren berodde en förklaring. Jag försvarar inte Apple; Jag försvarar de rättigheter som Epic försöker stjäla genom att gå igenom Apple. Den som tror att domstolarna bara kommer att tillämpa dessa avgöranden på Apple kommer att vara i en jävla baksmälla när glädjen över Apple slås ner en pinne eller två ändar.

Förklaring åt sidan, det finns en uppdatering i den pågående rättsliga striden. Domstolarna har nu valt att agera som centrala planerare och har dömt delvis till förmån för Epics tillfälliga begränsningsorder. Epic får inte se Fortnite återvänt, men Apple tvingas nu att göra affärer med Epic i det större godets namn.

Däremot har Epic Games gjort en preliminär visning av irreparabel skada när det gäller Apples åtgärder relaterade till återkallande av utvecklarverktyg (SDK). Det relevanta avtalet, Apple Xcode och Apple SDKs Agreement, är ett helt integrerat dokument som uttryckligen hindrar licensavtalet för utvecklarprogrammet. (Se Dkt. 41-21 vid 16.) Apples beroende av sin ”historiska praxis” att ta bort alla ”anslutna” utvecklarkonton i liknande situationer eller på breda språk i det operativa avtalet som är aktuellt här kan utvärderas bättre med fullständig information . För närvarande verkar Epic International ha separata licensavtal för utvecklarprogram med Apple och dessa avtal har inte brutits. Dessutom är Apple svårt att bestrida att även om Epic Games lyckades på meriterna, kan det vara för sent att spara alla projekt från tredjepartsutvecklare som förlitar sig på motorn som lagrades medan support inte var tillgängligt. I själva verket skulle ett sådant scenario sannolikt leda till otydliga, svårt att kvantifiera frågor, till exempel hur framgångsrika dessa andra projekt kan ha varit, och hur mycket i royalty skulle ha genererats, mycket mindre säkerhetsskador på tredje part utvecklarna själva.

-

Balans mellan aktier: Striden mellan Epic Games och Apple har tydligen bryggt under en tid. Det är inte klart varför nu blev så brådskande. Cameron-ärendet som behandlar samma problem har pågått i över ett år, och ändå är både Epic Games och Apple fortfarande framgångsrika marknadsaktörer. Om klagande där, eller här, råder, kommer monetära skador att finnas tillgängliga och föreläggande som kräver ändring i praktiken kommer sannolikt att krävas. Epic Games flyttar denna domstol för att låta den få tillgång till Apples plattform gratis medan den tjänar pengar på varje köp som görs på samma plattform. Medan domstolen förväntar sig att experter kommer att anse att Apples 30 procent tar är konkurrensbegränsande, tvivlar domstolen på att en expert skulle föreslå ett alternativ på noll procent. Inte ens Epic Games ger bort sina produkter gratis.

I fokus på status quo konstaterar domstolen således att Epic Games strategiskt valde att bryta mot sina avtal med Apple som ändrade status quo. Inga aktier har identifierats som tyder på att domstolen bör införa en ny status quo till förmån för Epic Games. Däremot, med avseende på Unreal Engine och utvecklarverktygen, finner domstolen det motsatta resultatet. I detta avseende har kontrakten avseende dessa ansökningar inte åsidosatts. Apple övertalar inte att det kommer att skadas baserat på någon begränsning för att ta bort utvecklarverktygen. Parternas tvist är lätt inrymt i antitrustbeskyllningarna med avseende på App Store. Det behöver inte gå längre. Apple har valt att agera allvarligt, och genom att göra det har det påverkat icke-parter och ett tredje parts utvecklarekosystem. I detta avseende väger aktierna mot Apple.

Det är värt att notera, men den enda anledningen till att Epic alls lyckades var att företaget delades upp i flera enheter. Uppriktigt sagt bör konglomerat behandlas som en enda juridisk enhet i domstolarnas ögon, men domstolarna håller just nu inte med om den bedömningen. Domstolarna fann således att frågan inte gällde Epics andra företag, trots att det var en annan division av Epic.

Om det låter trassligt är det för att det är det. Vanligtvis görs detta för att syndabocka skuldbelastningen. Om en del av ett företag misslyckas, tappar förvaltningsbolaget den döda vikten och ansvaret och flyttar verksamheten till det blomstrande dotterbolaget. Inom spel har ett holdingbolag vanligtvis IP-rättigheter av samma anledning. Domstolar kan be dig att sälja tillgångar för att betala tillbaka skulden, men om utvecklingsföretaget inte direkt äger IP kan de inte tvingas sälja den.

Framöver kommer denna besöksföreläggande att förbli på plats tills ett korrekt föreläggande prövas. Vad det betyder är att saken inte är helt klar. I syfte att förhindra skador innan problemet kan lösas kommer Epic ändå att ha behörighet för deras utvecklarkonto. Vid föreläggandet kunde Apple ha företräde när det gäller att bevara sin rätt att agera som ett företag och omhänderta med vem de vill, så ärendet är långt ifrån avgjort. Trots den alarmerande rörelsen mot tyranni.