Sju: Dagarna långa granskning: Mord med siffror

[Upplysningar: En översyn kopia lämnades för innehållet i denna artikel]

Sju: De långa dagarna är en ambitiös typ av spel. Så ambitiöst verkligen att det har tagit mig ungefär två månader att granska det. Detta beror till stor del på att medan jag finner sammanblandningen av olika genrer och idéer av stort intresse, ebbar och flyter spelet väldigt felaktigt när det gäller utförande. Läs mer “Seven: The Days Long Gone Review: Murder by Numbers”