Gamer Says City News Reporter informerade inte honom om WHO Report for Addiction Story

CityNews Ethics

I mars 10th reste 2018 CityNews Toronto en berättelse om missbruk av videospel. Det var knutet till tillägget av videospelberoende till Världshälsoorganisationen internationella sjukdomslistor. I stycket intervjuade reporter Nitish Bissonauth flera spelare, några föräldrar och även några barn om sina spelvanor. Några spelare kände som om rapporten felaktigt presenterade spel som en hobby och förvrängde några av deras svar. Läs mer "Spelare säger att stadsnyhetsreporter inte informerade honom om vem som rapporterade för beroendeframkallande historia"