Yakuza: Like A Dragon Demonstrates How to Pass the Torch Perfectly

En av de största fallgroparna som många utvecklare hamnar i är att göra den nya huvudpersonen till "inte" den tidigare huvudpersonen. Det kan finnas några skillnader som skiljer karaktären från sin föregångare på papper, men i praktiken är de så lika att de lika gärna kan vara samma person. Allt som den nya karaktären saknar är fanfare de tidigare karaktärerna tjänade genom successiva iterationer. Alla dessa tvivelaktiga lyckas generera en önskan att se de äldre karaktärerna återvända för att anta sin rättmätiga mantel.
Läs mer “Yakuza: Like A Dragon Demonstrates How to Pass the Torch Perfectly”