The Beast Inside Gameplay Walkthrough

Beast Inside Walkthrough

Illusion Ray Studio och PlayWay's Djuret inuti är ett skräck-pusselspel med laserskannade miljöer för att leva världen genom fotogrammetri, och en berättelse som sammanflätar två huvudpersoner med överlevnads-skräckelement och stridsbaserade spel. Om du plockade upp en kopia och letade efter lite hjälp med att slutföra spelet finns det några genomgångsspel för spelet. Läs mer “The Beast Inside Gameplay Walkthrough”