Sonic Unleashed blir spelbar på 60fps på RPCS3 PS3 Emulator

Sonic Unleashed RPCS3

Sonic Unleashed var spelet som verkligen hjälpte till att bringa det furiga samhället till existens, vilket markerar att sluttiden är nästan över oss. Det hade också lite bra musik och några anmärkningsvärda steg.

Talar om vilka olika steg i Sonic Unleashed kan nu spelas upp med 60 bilder per sekund i RPCS3 PlayStation 3-emulatorn. Utvecklingsteamet som arbetade med emulatorn släppte en ny video som nyligen visade att spelet körs rent och orört på emulatorn med mycket få droppar för 2008D-plattformsspelaren 3. Läs mer “Sonic Unleashed blir spelbar vid 60 fps på RPCS3 PS3-emulator”