Tidigare kinesisk webbcensor avslöjar TikToks antifria talbeteenden

Det finns tillfällen då vi börjar ifrågasätta om våra konversationer online har någon verklig betydelse. När allt kommer omkring är vi ständigt barragade av meddelandet om att internet inte är riktigt. Trots att folk blir avbrutna på grund av det och Högsta domstolens dom är det 21-talets offentliga torgst århundrade. Det är bara naturligt att ha tvivel om att förespråka fria yttranden, men en användare hade en djup inverkan på en tidigare kinesisk censur vid namn Liou. Läs mer “Tidigare kinesisk webbcensor exponerar TikToks anti-fria talbeteenden”