etikpolicy

Etikpolicyens sida avser standarder och praxis som används av One Angry Gamer och tillämpas på skrivpersonal, gästinlägg, redaktionella artiklar, nyhetsartiklar och annat innehåll som publiceras eller distribueras via webbplatsen. Etikspolicyn för webbplatsen kan ändras, men det som annars anges är tillämpligt på innehåll som kan visas på webbplatsen.

1. Relationer och avslöjande

(1.2) Vissa artiklar kan skrivas av gäster eller personal som kan ha nära personliga band till de ämnen de täcker. Om detta visar sig vara fallet, kommer enkla upplysnings klausuler läggas till artiklarna.

(1.3) Om det finns en potentiell uppkomsten av en intressekonflikt med en personal författare och en patient som behandlas i en artikel, kommer en klausul avslöjande läggas till artikeln.

(1.4) Om det finns en obestridlig intressekonflikt mellan författaren och föremål för en artikel, kan recusal genomföras för att författare.

2. Rätt att svara

(2.1) För artiklar som vissa innehålls beslutsfattare, förlag, tillverkare och utvecklare känner inte korrekt eller orättvist skildrar deras innehåll i det offentliga rummet, det är en no-tävling rätt att svara tillgängliga alternativet för ledare eller nyhetsinlägg.

3. Förhandsgranskning / Review Policies

(3.1) Vi kan ibland ha recensioner eller förhandsvisningar bokförts som görs med ett recensionsexemplar eller kod som tillhandahålls av utgivaren eller utvecklare, och gjort med deras samtycke. Alla original och förhandsgranska koder som till platsen eller välj personal från utgivare eller representanter för media som används för täckning kommer att lämnas på ett klart och koncist sätt inom ramarna för själva artikeln.

4. Okontrollerade uppgifter och anonyma källor

(4.1) anonyma källor kan användas för vissa artiklar om den information de ger kan granskas och verifieras som saklig och ovedersägligt. Anonyma källor kan användas för att göra uttalanden om källorna har verifierat sin identitet men vill förbli anonym för att skydda deras identitet, försörjning eller annan disposition som kan påverkas genom att utsätta sin identitet.

(4.2) Om det inte går att kontrollera de uppgifter som lämnats av anonyma källor, en sekundär källa kommer att sökas eller ytterligare bekräftande information kan användas för att verifiera eller att fastställa äktheten. Information utan bekräftelse eller utan ytterligare inköp eller kontroll kan inte användas om inte under extrema och / eller särskilda omständigheter.

Om det finns något som behöver klargöras kan du gärna släppa en kommentar med admin (at) oneangrygamer.net