Epik.com försvarade Anti-Free Tal Stance under strid för att gripa domänen 9chan.us

episka

Kiwifarms ägare Josh Moon bestämde sig för att inleda sitt eget fantasibord med fritt tal-tema eftersom 8kun tappar under vikten av dess administratörers villighet att polisera till censur inför offentlig granskning. Månens ansträngningar förhindrades emellertid för tidigt när registratören för domänen beslutade att knäböja honom genom att gripa domänen 9chan.us som han skulle använda för webbplatsen. Deras anledning till det? De tror inte på obundna yttranden utan ”tillräcklig måttlighet”. Läs mer “Epik.com försvarade antifri taleställning under strid för att ta plats på 9chan.us domän

KiwiFarms ägare Josh Moon förbjuden från Twitter

Kiwi Farms

Josh Moon har nyligen pratat med sitt 9chan.us-alternativ till imageboards som 8kun och 4chan, där den senare har gått på diktatorernas väg och antagit censurstandarder för ett antal ämnen. I 8kuns fall förbjöd de nyligen loli-innehåll, och i 4chans fall förbjuder de all slags innehåll, inklusive personer som kommenterar med språk de inte godkänner för eftersom de hävdar att det “Är inte kommentarerna i oneangrygamer”. Tja, under hans kampanjposter för 9chan stängde Twitter permanent Moons konto. Läs mer “KiwiFarms ägare Josh Moon förbjudet från Twitter”