Crackpot Despot: Trump Warfare försöker att samla pro-invandring propaganda på ånga

Trump Warfare

Acrued Insolence s Crackpot Despot: Trump Warfare är planerad att släppa någon gång i augusti. Utgivningsdatumet är fortfarande uppe i luften, och det innebär troligtvis att det är ett spel som hålls kvar för Valves kommande filter, men innehållet och avsikten med Crackpot Despot är alltför tydligt. Läs mer “Crackpot Despot: Trump Warfare försöker samla pro-invandringspropaganda på ånga”