Alternet, SJW Website Complains om att vara censurerad av Google

Goolag

Google har använt en ny algoritm sedan juni. Algoritmen är utformad för att utplåna "falska nyheter" och fokusera mer på "auktoritativa" källor. Många vänster lutande webbplatser antog att detta skulle innebära att högerlänkade webbplatser skulle drabbas hårdast och att Google och sociala medier som Facebook äntligen skulle slå ner på konservativa nyhetskällor för "falska nyheter". Jo, det visar sig att Google knäcker ner på alla, inklusive webbplatser som tar på Social Justice Warrior, ställer sig genom att skryta hur nyheterna skildras. Läs mer “Alternet, SJW webbplats klagar över att bli censurerat av Google”