Bannerman, Rotoscoped Adventure med historiskt noggrann strid lanserar Aug 31st

Bannerman

Inrymt i ett mörkt medeltida fantasyuniverse med rotoskopierade animationer och historiskt noggrann strid baserad på klassisk fäktningsteknik och ett streck av Errol Flynn swashbuckling, Bannerman är planerad att starta helt på Steam från augusti 31st. Läs mer “Bannerman, Rotoscoped Adventure med historiskt noggrann strid lanserar den 31 augusti”