Hurdy, främling! Gunman Tales ger nu tidig tillgång till Golden Valley

Händde du på Red Dead Redemption 2 s förbeställningsbonus / specialutgåva meddelande?

Jag var ganska så enamored av Collector's Box, men i alla fall hävdar Tibor Fobel inte att ha blivit inspirerad av någon av den. Snarare av liknande som Moonstone: A Hard Days Knight och Cabal, som figurerar i utvecklarens pixel art dispositioner. Läs mer “Howdy, främling! Gunman Tales ger nu tidig tillgång till Golden Valley ”