Efter att ha tagits bort av SJWS, utvecklar Leaks källkod för Team Fortress 2 och CSGO

källkod

Så länge som mänskligheten har existerat, så har också det ideologiska begreppet Peaceful Coexistence. Att sammanfatta det med de mest grundläggande termerna som begreppet hänvisar till är förmågan att samexistera med en grupp du ideologiskt motsätter dig. Efter Khrushchevs anförande från 1959 gick konceptet in i den moderna zeitgeisten i termerna av världens marxister som samexisterar med kapitalisterna. Som det skulle visa sig, undergräver hela tiden varje institution gradvis för att tjäna sina mål. Den här processen kallas Vox Days som konvergens och det är därför denna samexistens med SJW: er inte bara är ohållbar utan också ouppnåelig. Läs mer “Efter att ha tagits bort av SJWS, läcker utvecklarens källkod för Team Fortress 2 och CSGO”