Super Combat Fighter försöker återuppliva 1990s Gory Digitalized Fighting Genre

Super Combat Fighter

Richard Cook vill ta tillbaka de full-motion digitaliserade aktörerna i ett 2D-kampspel som hylder 1990s kampspelsgenre som var tjockt av blod, gore och skinnigt klädda damer. Jag vet inte om Cooks Super Combat Fighter tjänar det sista föremålet på listan, men det leder säkert blodet och gore till bordet i spader. Läs mer “Super Combat Fighter försök att återuppliva 1990-talets Gory digitaliserade kampsgenre”